หน้าแรก

Slider
Slider
Slider

ผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนควนขนุน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน อยู่ในโอวาทของทุกคน เป็นคนดี คนเก่งของคุณครูและโรงเรียน

นายพชร มั่นคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนควนขนุน

ประกาศโรงเรียน

22 พ.ค. 2566 ประกาศโรงเรียนควนขนุน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
9 พ.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนควนขนุน
26 เม.ย. 2566 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนควนขนุน
4 เม.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนควนขนุน สพม.พัทลุง ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)
4 เม.ย. 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนควนขนุน สพม.พัทลุง ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)

สารประชาสัมพันธ์

ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More